Jednoduché měření závodů - běh, horská kola, triathlon, aquathlon, plavání a další. Přihlášky, časomíra, online výsledky.

Používá technologii služby Blogger.

Formulář 3. díl

Žádné komentáře
Ve třetím díle přidáme do seznamu přihlášených věkové kategorie a do mailů v informaci o platbě - částku, která se mění podle délky závodu.


V ukázce jsou dva závody a v nich různé kategorie.

Maraton
    Muži do 39 let
    Muži 40-49 let
    Muži 50-59 let
    Muži 60-69 let
    Muži nad 70 let
    Ženy do 39 let
    Ženy 40-49 let
    Ženy 50-59 let
    Ženy 60-69 let
    Ženy H 70 a více let

1/2 maraton
    Muži do 39 let
    Muži nad 40 let
    Ženy do 39 let
    Ženy nad 40 let

Startovné 1/2 maraton za 200 Kč a maraton za 400 Kč.

VLOŽENÝ SCRIPT

function AutomatickaOdpovedNaPrihlasku(e) {
  
  var Prijmeni = e.namedValues['Příjmení'][0];
  var Jmeno =  e.namedValues['Jméno'][0];
  var Rocnik = e.namedValues['Ročník'][0];
  var Email = e.namedValues['e-mail'][0];
  var Klub = e.namedValues['Klub / město'][0];
  var Pohlavi = e.namedValues['Pohlaví'][0];
  var Zavod = e.namedValues['Závod'][0];
  var VariabilniSymbol = 78000; //cislo ke kterému se bude připočítávat číslo řádku
  
     
  var List = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var CisloPoslednihoRadku = List.getLastRow();
  VariabilniSymbol = VariabilniSymbol + CisloPoslednihoRadku ; 
  List.getRange(CisloPoslednihoRadku, 12).setValue(VariabilniSymbol);
  
  // nastavit písmena sloupců
  
  var slPohlavi = "G";
  var slRocnik = "D";
  var slZavod = "H";
  
  //vzorec pro výpočet věkové kategorie
  //má to malý problém u přihlášek na závody na další rok. počítá se tady s aktuálním rokem !!!
  
  // popis věkové kategorie
  var VzorecKategorie = '=if(' + slZavod + CisloPoslednihoRadku  + '="Maraton";if(' + slPohlavi + CisloPoslednihoRadku + '="Muž";if(year(now())-' + slRocnik + CisloPoslednihoRadku + '<=39;"Muži do 39 let";if(year(now())-' + slRocnik 
  + CisloPoslednihoRadku + '<50 40-49="" 50-59="" cisloposlednihoradku="" font="" i="" if="" let="" nbsp="" now="" slrocnik="" u="" year="">
  + CisloPoslednihoRadku + '<70 39="" 60-69="" 70="" cisloposlednihoradku="" do="" eny="" font="" i="" if="" let="" nad="" nbsp="" now="" slrocnik="" u="" year="">
  + CisloPoslednihoRadku + '<50 40-49="" 50-59="" cisloposlednihoradku="" eny="" font="" if="" let="" nbsp="" now="" slrocnik="" year="">
  + '<70 39="" 40="" 60-69="" 70="" a="" ce="" cisloposlednihoradku="" do="" eny="" font="" h="" i="" if="" let="" nad="" nbsp="" now="" slpohlavi="" slrocnik="" u="" v="" year="">
  + slRocnik + CisloPoslednihoRadku + '<=40;"Ženy do 39 let";"Ženy nad 40 let")))';
  
  // zkratka věkové kategorie
  var VzorecKategorieZkratka = '=if(' + slZavod + CisloPoslednihoRadku  + '="Maraton";if(' + slPohlavi + CisloPoslednihoRadku + '="Muž";if(year(now())-' + slRocnik + CisloPoslednihoRadku + '<=39;"MA";if(year(now())-' + slRocnik 
  + CisloPoslednihoRadku + '<50 cisloposlednihoradku="" font="" if="" nbsp="" now="" slrocnik="" year="">
  + CisloPoslednihoRadku + '<70 cisloposlednihoradku="" font="" if="" nbsp="" now="" slrocnik="" year="">
  + CisloPoslednihoRadku + '<50 cisloposlednihoradku="" font="" if="" nbsp="" now="" slrocnik="" year="">
  + '<70 cisloposlednihoradku="" font="" if="" nbsp="" now="" slpohlavi="" slrocnik="" u="" year="">
  + slRocnik + CisloPoslednihoRadku + '<=40;"Z.";"ZV")))';
  
    List.getRange(CisloPoslednihoRadku, 9).setFormula(VzorecKategorie);
  List.getRange(CisloPoslednihoRadku, 10).setFormula(VzorecKategorieZkratka);
    
  //za 1 den je možné odeslat 100 mailů, tak pro jistotu uložím kolik můžu ještě poslat mailů.
  var pocetmailu = MailApp.getRemainingDailyQuota();
   List.getRange(CisloPoslednihoRadku, 11).setValue(pocetmailu);
  
  // výpočet ceny závodu
  var Cena = "";
  if (Zavod == "1/2 maraton") { 
      Cena = "200 Kč";
    }
  else {
      Cena = "400 Kč";
  }


  MailApp.sendEmail(Email,
                    "PŘIHLÁŠKA NA testovací závod ...." ,  
                    "Děkuji za přihlášku k závodu \n\n" +
                    "Pro kontrolu posílám registrační údaje: \n" + 
                    "Příjmení: " + Prijmeni + "\n" +
                    "Jméno: " + Jmeno + "\n" +
                    "Ročník: " + Rocnik + "\n" +
                    "E-mail: " + Email + "\n" +
                    "Klub nebo město: " + Klub + "\n" +
                    "Pohlaví: " + Pohlavi + "\n" +
                    "Závod: " + Zavod + "\n" +
                    "\n" +
                    "Prosíme o provedení platby do 14ti dnů od registrace na účet xxxxxx-xxxxxxx/xxxx \n" +
                    "Částka: " + Cena + " variabilní symbol: " + VariabilniSymbol + " \n" +
                    "\n" +
                    "Více informací o závodu na http://www.prozavody.cz/ \nStart v xxxxx XX.X.2016 v 10:00\n\n" + 
                    "\n" + 
                    "",
                    {name:"Pořadatel závodu"});

}


A takto vypadá odeslaný mail:

Předmět: PŘIHLÁŠKA NA testovací závod ....
Děkuji za přihlášku k závodu

Pro kontrolu posílám registrační údaje:
Příjmení: Zámostný
Jméno: Pavel
Ročník: 1970
E-mail: #####@######.##
Klub nebo město: iThinkBeer
Pohlaví: Muž
Závod: 1/2 maraton

Prosíme o provedení platby do 14ti dnů od registrace na účet xxxxxx-xxxxxxx/xxxx
Částka: 200 Kč variabilní symbol: 78005

Více informací o závodu na http://www.prozavody.cz/
Start v xxxxx XX.X.2016 v 10:00

Žádné komentáře :

Okomentovat